Fotoğraf Organizasyonları Derneği

Duyuru

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 17/12/2023 günü saat 14.00 de dernek merkez adresinde yapılmasına ekseriyet temin edilemezse bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına gündemin yerin, günün ve saatin tebliğ edildiğini imzamla tebellüğ ederim.

GÜNDEM

1-Açılış yoklama

2-Divan Seçimi

3-Saygı Duruşu

4-İzne tabi kelime kullanılması hakkında onay alınması

5-Dilek temenniler

6-Kapanış

FOTONLogok